Com afecten les drogues al cervell?

El cervell es conforma d’una xarxa complexa de neurones que es connecten entre elles amb l’ajuda d’altres tipus cel·lulars.

Les neurones es comuniquen entre elles mitjançant neurotransmissors, que són unes molècules que indiquen a la següent neurona com ha d’actuar per garantir el funcionament correcte del cervell.

Les drogues són substàncies químiques que interfereixen en la manera com les neurones envien, reben i processen els senyals dels neurotransmissors, les molècules missatgeres:

  • Drogues com la marihuana i l’heroïna, imiten l’estructura d’aquests neurotransmissors i activen altres neurones quan no tocaria i de manera anormal.
  • Altres drogues com les amfetamines o la cocaïna directament forcen a les neurones a alliberar grans quantitats de neurotransmissors, cosa que impedeix la comunicació normal de les neurones.

A més a més, no totes les neurones del cervell es veuen afectades per igual per la presència de drogues.  Una de les àrees més afectades són els anomenats ganglis basals, encarregades de la motivació i el plaer (ganglis basals), sobre-activant l’anomenat circuit de recompensa i produint una sensació d’eufòria que, després d’una exposició repetitiva en la que el circuit s’acostuma a la presència de la droga, pot acabar generant addicció. 

Referències

https://www.drugabuse.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction/drugs-brain

https://teens.drugabuse.gov/drug-facts/brain-and-addiction#topic-2