Un estudi de la UB descriu la connectivitat funcional del cervell en pacients crònics d’hemianòpsia

Una recerca amb la participació de Joan Guàrdia, catedràtic del departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa i investigador de l’Institut de Neurociències i de l’Institut de Recerca de Sistemes Complexos (UBICS) de la UB, ha estudiat la xarxa de connectivitat funcional en un grup específic de pacients crònics caracteritzat per una deficiència visual causada per isquèmica o ictus hemorràgics (hemianòpsia).

Amb aquest objectiu, els investigadors van analitzar la connectivitat funcional en estat de repòs de deu persones amb hemianòpsia, amb diferents llocs de lesió i extensions, en comparació amb un grup de participants sans en edats similars. Els resultats del treball, publicat a la revista PLOS One, mostren una alteració significativa en l’arquitectura intrínseca del sistema cerebral que indica una disminució general de la connectivitat funcional intra i entre hemisfèrics que va més enllà del deteriorament significatiu de l’activació sincrònica de la xarxa visual i que és independent de l’abast de la lesió. D’altra banda, els investigadors també van observar una integració funcional més alta en la xarxa d’atenció del cervell i en xarxa neuronal per defecte (DMN Default Mode Network), que poden indicar una reorganització funcional del cervell després de la lesió, intentant compensar la connectivitat reduïda general.

L’avaluació de la plasticitat cerebral després d’un ictus mitjançant un enfocament basat en la connectivitat podria ajudar a comprendre la reorganització funcional del cervell, proporcionant noves visions sobre les estratègies cerebrals de recuperació basades en la concepció del cervell com un sistema complex.

Més informació